Waardevolle bijdrage

Vertom ondersteunt en stimuleert op verschillende manieren diverse evenementen en activiteiten. Wij willen op deze manier een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Bovendien is sponsoring één van de bouwstenen van onze langdurige relaties met klanten, werknemers en leveranciers.

Sport

In de sport wordt voortdurend gewerkt aan de ontdekking en ontwikkeling van nieuw talent. Zo ook binnen Vertom. We bieden goede omstandigheden en veel mogelijkheden voor ambitieuze mensen om zich verder te ontwikkelen. Omdat wij ook sporters graag in de gelegenheid stellen om de beste prestaties neer te zetten, ondersteunen wij momenteel de volgende sporten en verenigingen:

Maatschappij

Via sponsoring wil Vertom een duurzame relatie opbouwen en maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Tevens stimuleren wij onze medewerkers om deel te nemen aan maatschappelijke projecten.