Vertom UCS Holding B.V.

Vertom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De website biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw verzoek.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Vertom, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@vertom.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Vertom Shipping Belgium N.V.

Vertom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Vertom kan informatie over u verzamelen wanneer u deze website gebruikt. Vertom behoudt de controle over alle verworven gegevens. Deze gegevens mogen tevens worden overgedragen aan andere vestigingen van Vertom, in binnen- of buitenland. Indien u ons informatie betreffende uzelf bezorgt, mogen wij deze, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, gebruiken om te antwoorden op uw verzoek, om u de gevraagde informatie te bezorgen, om u informatie te bezorgen omtrent onze diensten, dan wel om u enige andere informatie toe te sturen die wij voor u van belang achten. Gelieve met ons contact op te nemen via privacy@vertom.nl indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Vertom zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden bezorgen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij om u de diensten of informatie te verschaffen waarom u hebt verzocht. U hebt toegang tot elke persoonlijke informatie die we over u hebben, en u kan verzoeken onjuiste of onvolledige informatie onmiddellijk te corrigeren. Bovenstaande privacy verklaring wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil omtrent de website van Vertom zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brussel.